Kontakty:
Telefón: 0905960691
E-mail: info@fabbricacafe.sk

Fakturačná adresa:
Maxim coffee s.r.o.
Humenská 17
04011 Košice

IČO: 45468338
DIČ: 2022988561
IČ DPH: SK2022988561
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: sro, vložka číslo: 25316/V.

Bankové spojenie:
Názov účtu: Maxim coffee s.r.o.
Číslo účtu: SK44 1100 0000 0029 4605 1799
Banka: Tatra banka a.s.
Swift kód(BIC): TATRSKBX

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
Kontaktný formulár