Kontakty:
Telefón: 0905960691
E-mail: info@fabbricacafe.sk

Adresa prevádzky:
Fabbrica coffee
Toryská 5
040 11 Košice
OC Galéria Košice

Fakturačná adresa:
Fabbricacafe s. r. o.
Čermeľská cesta 47/A
Košice - mestská časť Sever 040 01

IČO: 50622391
DIČ: 2120467173
IČ DPH: SK2120467173
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: sro, vložka číslo: 48904/V.

Bankové spojenie:
Názov účtu: Fabbricacafe s.r.o.
Číslo účtu: SK39 1100 0000 0029 4809 9462
Banka: Tatra banka a.s.
Swift kód(BIC): TATRSKBX

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
Kontaktný formulár